0

Hệ số K là gì? Cách tính giá đất theo hệ số K – Luật Việt Nam

Hệ số K là gì? Cách tính giá đất theo hệ số K

 
Hệ số K là hệ số để tính giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh. Hệ số K do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành quyết định. Vậy, hệ số K là gì và cách tính giá đất theo hệ số K được thực hiện như thế nào?

 

1. Hệ số K là gì?

Hiện nay, pháp luật đất đai không quy định hay giải thích hệ số K là gì nhưng tỉnh, thành nào cũng quy định hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất) để tính giá đất cụ thể.

Trên cơ sở văn bản quy định về hệ số điều chỉnh giá đất của các địa phương, có thể hiểu hệ số K như sau:

Hệ số K là hệ số dùng để tính giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội ở địa phương và bảng giá đất. Hệ số K do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Bên cạnh cách hiểu về hệ số K như trên thì người dân cũng cần biết một số quy định về hệ số K như sau:

– Hệ số K của các tỉnh, thành là khác nhau vì căn cứ quyết định hệ số K và cơ quan có thẩm quyền quyết định là khác nhau. Do vậy, thửa đất ở đâu phải tính hệ số K theo quy định tại tỉnh, thành đó.

– Hệ số K được xác định căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể tại địa phương và giá đất trong bảng giá đất (không phụ thuộc 100% vào ý chí của Nhà nước).

– Hệ số K để tính giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và áp dụng theo từng năm, trừ trường hợp áp dụng hệ số K để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Nói cách khác, hệ số K để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không được quyết định trước thời điểm thực hiện thu hồi đất. Do vậy, khi áp dụng hệ số K để tính giá đất phải áp dụng đúng thời điểm hệ số K còn hiệu lực. 

he so k la gi

 

2. Cách tính giá đất theo hệ số K

Giá đất hiện nay được tính theo các phương pháp khác nhau, gồm: Phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Trong các phương pháp trên thì hệ số K được sử dụng để tính giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Phương pháp này được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP như sau:

“5. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành.”.

Như vậy, giá đất tính theo hệ số K áp dụng theo công thức sau:

Giá trị của thửa đất = Giá đất trong bảng giá đất x Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K)

3. 4 trường hợp áp dụng giá đất tính theo hệ số K

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) được áp dụng đối với các trường hợp sau:

(1) Các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai 2013, xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại.

(2) Xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo

(3) Xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

(4) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau hoặc trường hợp tại khu vực thu hồi đất không bảo đảm yêu cầu về thông tin để áp dụng các phương pháp định giá đất khác.

Trên đây là bài viết giải thích: Hệ số K là gì và cách tính giá đất theo hệ số K. Khi áp dụng hệ số K để tính giá đất người dân cần lưu ý xem hệ số K đó còn hiệu lực hay không, nhất là thời điểm đầu năm vì hệ số K thay đổi theo từng năm.

Trường hợp người dân gặp vướng mắc về hệ số K của các tỉnh, thành hoặc cách tính hãy gọi ngay tổng đài 1900.6199 để được tư vấn.

Theo: LUẬT VIỆT NAM

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/he-so-k-567-35087-article.html

Sàn rao vặt Nhà Đất Pleiku

Hotline: 0948.444.444

Chia sẻ tin này cho bạn bè: