0

Thành Phố Pleiku Gia Lai Được Xét Công Nhận Là Đô Thị Loại I

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – Đỗ Tiến Đông vừa ký Tờ trình số 1245/TTr-UBND gửi Bộ Xây dựng về việc thẩm định Đề án công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I. Đây chính là bước tiến mạnh mẽ để nhà đất Pleiku Gia Lai đạp chân vào đường đua bất động sản toàn quốc.  

Hành Trình Biến Đô Thị Loại II Thành Loại I Của Thành Phố Pleiku

Tờ trình nêu rõ: Ngày 25-2-2009, TP. Pleiku được Chính phủ công nhận là đô thị loại II. Sau 10 năm phấn đấu đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, đến nay, TP. Pleiku đã có sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng đô thị thành phố đã cơ bản hoàn thiện, chất lượng đời sống của người dân được nâng cao, diện mạo đô thị đã có những bước thay đổi đáng kể, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I. Theo đó, việc triển khai lập Đề án đề nghị Chính phủ công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Gia Lai là cần thiết, đúng trình tự thủ tục quy định; phù hợp với tình hình nâng loại đô thị theo Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 tại Báo cáo số 19/BC-BXD ngày 9-4-2015 của Bộ Xây dựng, Công văn số 2803/VPCP-KTN ngày 22-4-2015 của Văn phòng Chính phủ và các định hướng phát triển chung của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới; đồng thời là ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Pleiku.

Thành phố Pleiku Gia Lai nâng cấp thành đô thị loại I

Theo đó, nội dung trọng tâm của Đề án là đánh giá đối chiếu thực trạng của TP. Pleiku với các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đối với đô thị loại I theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Các tiêu chí đánh giá gồm: vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội (7 tiêu chuẩn); quy mô dân số đô thị (2 tiêu chuẩn); mật độ dân số (2 tiêu chuẩn); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (2 tiêu chuẩn); trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị (46 tiêu chuẩn). Tổng hợp các tiêu chí phân loại đô thị đạt 83,19/100 điểm. Căn cứ các quy định về phân loại đô thị tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, 5 tiêu chí phân loại của TP. Pleiku đều đạt mức tối thiểu trở lên, tổng số điểm của các tiêu chí nằm trong khung quy định (75-100 điểm). Vì vậy, TP. Pleiku đủ điều kiện để xét công nhận là đô thị loại I.

Nhà đất Pleiku Gia Lai đang phát triển rất năng động

Nhà Đất Pleiku Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật Đồng Bộ, Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội

Điểm nổi bật trong những năm qua là kinh tế của thành phố đạt mức tăng trưởng khá cao và ổn định, tốc độ giá trị sản xuất tăng bình quân 10,14%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với điều kiện của thành phố, trong đó, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 52,92%, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 43,16%, ngành nông nghiệp chiếm 3,92%. Lĩnh vực thương mại – dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng tốt các nhu cầu của xã hội và giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 11,12%/năm.

Công nghiệp – xây dựng có tốc độ phát triển khá, tăng bình quân 9,76%/năm, gấp 1,6 lần so với năm 2015, tạo việc làm và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Giá trị sản xuất nông – lâm -thủy sản tăng bình quân 3,18%/năm. Việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất được chú trọng, góp phần tăng năng suất cây trồng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; giá trị sản phẩm ước đạt 105 triệu đồng/ha đất trồng trọt. Tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp hằng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng bình quân 13,04%/năm.

Nhà đất Pleiku Gia Lai có cơ sở hạ tầng tốt

Đặc biệt, thành phố Pleiku đã hoàn thành việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng và quản lý đô thị đồng bộ, hiệu quả. Trên địa bàn thành phố hiện đang quản lý 76 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó có 1 đồ án quy hoạch chung; 53 đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng; 13 đồ án quy hoạch chi tiết tái định cư; 9 đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới). Tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên địa bàn đạt trên 84%, trong đó, khu vực nội thị đạt 60%. Đồng thời, chú trọng công tác xúc tiến đầu tư; nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực kinh tế cam kết đầu tư vào thành phố gần 3.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế – xã hội của thành phố phát triển.

Nhà đất Pleiku Gia Lai có tiềm năng phát triển cao

Thành phố đang trong quá trình phát triển chính là thời điểm thích hợp nhất để đầu tư nhà đất Pleiku, nhưng hãy thật cẩn trọng nếu bạn không muốn tiền mất tật mang nhé. Tránh xa cò đất – những thành phố lừa gạt, tìm hiểu trên những trang chính thống hoặc đến trực tiếp địa chỉ mua bán là cách tốt nhất để bạn dùng tiền của mình một cách chính đáng, kém rủi ro.

Chia sẻ tin này cho bạn bè: