0

xây tạm có được bồi thường không?

Biết sẽ thu hồi đất mới trồng cây, xây tạm có được bồi thường không?

Biết sẽ thu hồi đất mới trồng cây, xây tạm có được bồi thường không? Tác giả: Khắc Niệm Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn Tình trạng người dân biết thông tin sắp thu hồi đất nên tiến hành trồng cây, xây tạm nhằm chờ được bồi thường, đền bù […]