0

Vì sao luật không cấm “ghi” giá bán đất thấp hơn giá nhà nước?

Vì sao luật không cấm “ghi” giá bán đất thấp hơn giá nhà nước?

Vì sao luật không cấm “ghi” giá bán đất thấp hơn giá nhà nước? Tình trạng chuyển nhượng nhà đất “hai giá” nhằm trốn, giảm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ xảy ra khá phổ biến. Vậy, tại sao pháp luật không cấm ghi giá bán đất […]