0

Từ 01/3/2022 tới đây

Từ 01/3/2022 tới đây, cá nhân không được kinh doanh bất động sản? – Luật Việt Nam

Từ 01/3/2022 tới đây, cá nhân không được kinh doanh bất động sản? Tác giả: Nguyễn Hương Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Thị Hồng Vân Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, cho thuê, cho thuê lại… bất động […]