0

Toàn bộ trường hợp từ chối nhận hồ sơ cấp Sổ đỏ

Toàn bộ trường hợp từ chối nhận hồ sơ cấp Sổ đỏ – Luật Việt Nam

Muốn được cấp Sổ đỏ phải chuẩn bị và nộp hồ sơ. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cấp Sổ đỏ. Dưới đây các trường hợp từ chối nhận hồ sơ cấp Sổ đỏ. Khi nào hồ sơ cấp Sổ đỏ […]