0

Tình Hình Bán Nhà Pleiku Gia Lai Đẩy Mạnh Kinh Tế – Xã Hội

Tình Hình Bán Nhà Pleiku Gia Lai Đẩy Mạnh Kinh Tế – Xã Hội

Ngày từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tích cực triển khai các giải pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Tình hình bất động sản, bán nhà Pleiku cũng […]