0

Thành Phố Pleiku Gia Lai Được Xét Công Nhận Là Đô Thị Loại I

Thành Phố Pleiku Gia Lai Được Xét Công Nhận Là Đô Thị Loại I

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – Đỗ Tiến Đông vừa ký Tờ trình số 1245/TTr-UBND gửi Bộ Xây dựng về việc thẩm định Đề án công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I. Đây chính là bước tiến mạnh mẽ để nhà đất Pleiku Gia Lai đạp […]