0

Siết tín dụng bất động sản sao cho đúng

Siết tín dụng bất động sản sao cho đúng

Siết tín dụng bất động sản sao cho đúng Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nêu câu hỏi và cho rằng, việc siết tín dụng bất động sản phải làm sao cho đúng, tránh tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Nêu ý kiến thảo luận tại tổ TP.HCM, […]