0

Nhà Đất Chư Sê Gia Lai Liên Kết Nâng Tầm Giá Trị Cà Phê

Nhà Đất Chư Sê Gia Lai Liên Kết Nâng Tầm Giá Trị Cà Phê

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh – dịch vụ nông nghiệp Ia Ring (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) chú trọng liên kết với doanh nghiệp để sản xuất cà phê theo các tiêu chuẩn. Việc liên kết đã góp phần giúp thành viên HTX và người dân trên […]