0

người dân có quyền từ chối giao lại đất?

Đền bù không thỏa đáng, người dân có quyền từ chối giao lại đất? – Luật Việt Nam

Giá bồi thường, giải phóng mặt bằng là vấn đề quan tâm hàng đầu của người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Để biết người dân có quyền từ chối giao lại đất khi đền bù không thỏa đáng hay không hãy xem bài viết dưới đây. Phải trả […]