0

môi giới đổ xô đi thi chứng chỉ hành nghề

Sợ phạt tiền, môi giới đổ xô đi thi chứng chỉ hành nghề

Sợ phạt tiền, môi giới đổ xô đi thi chứng chỉ hành nghề   Trước quy định môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề sẽ bị phạt 60 triệu đồng, số người đăng ký học và thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản […]