0

Ký loạt sổ đỏ từ hồ sơ giả cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố

Ký loạt sổ đỏ từ hồ sơ giả, cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố

Ký loạt sổ đỏ từ hồ sơ giả, cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố Ông Phan Trung Tường, cựu phó chủ tịch huyện Ia Grai (Gia Lai) bị khởi tố vì ký cấp nhiều sổ đỏ từ các hồ sơ giả do Văn phòng Đăng ký đất đai chi […]