0

Khi nào kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp?

6 trường hợp kinh doanh bất động sản không phải thành lập công ty – Luật Việt Nam

Khi kinh doanh bất động sản thì ngoài việc bất động sản phải đáp ứng được những điều kiện nhất định thì chủ thể kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp, đăng thông tin dự dán. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp kinh doanh bất động sản không phải […]