0

Hot Khu Công Nghiệp Nam Pleiku Giúp Nâng Giá Bán Đất Gia Lai

Hot Khu Công Nghiệp Nam Pleiku Giúp Nâng Giá Bán Đất Gia Lai

Quyết định số 1118/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku – tỉnh Gia Lai với diện tích 191,55 ha được chính phủ ban hành chính là bàn đạp giúp nâng giá bán đất Gia Lai hữu […]