0

hồ sơ

Sang tên Sổ đỏ 2022: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện – Luật Việt Nam

Sang tên Sổ đỏ là thủ tục phải thực hiện khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất. Việc chuyển nhượng, tặng cho nhà đất chỉ có hiệu lực khi đăng ký biến động và được cơ quan đăng ký đất đai đăng ký vào sổ địa chính.   1. Sang […]