0

Hồ sơ làm Sổ đỏ như thế nào mới hợp lệ?

Hồ sơ làm Sổ đỏ như thế nào mới hợp lệ? – Luật Việt Nam

Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ từ chối hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ nếu không hợp lệ. Vậy, theo quy định của pháp luật đất đai thì hồ sơ làm Sổ đỏ như thế nào là hợp lệ? Thành phần hồ sơ làm Sổ đỏ […]