0

Gia Lai quy hoạch khu du lịch văn hóa kết hợp du lịch sinh thái đồi thông Ia Dêr

Gia Lai quy hoạch khu du lịch văn hóa kết hợp du lịch sinh thái đồi thông Ia Dêr

Gia Lai quy hoạch khu du lịch văn hóa kết hợp du lịch sinh thái đồi thông Ia Dêr (GLO)- HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 108/NQ-HĐND Quyết định nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch văn hóa đồi thông kết […]