0

Gia Lai muốn sớm có vốn làm cao tốc 56.000 tỷ

Gia Lai muốn sớm có vốn làm cao tốc 56.000 tỷ

Gia Lai muốn sớm có vốn làm cao tốc 56.000 tỷ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên đề xuất với Trung ương, Chính phủ bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2026 – 2030, hoặc giao các ban, bộ, ngành Trung ương giúp tỉnh Gia Lai tìm […]