0

giá đất gia lai

Tín Hiệu Khởi Sắc Cho Thấy Giá Đất Ở Gia Lai Tăng Tích Cực

Cộng hưởng sức nóng từ quy hoạch đồng bộ và làn sóng đầu tư mới, giá đất tại thành phố Pleiku cũng như toàn tỉnh Gia Lai hiện nay tăng trung bình từ 1,5 đến 2 lần so với vài năm trước đó.   Quy Hoạch Đồng Bộ Toàn Tính […]