0

Giá bất động sản sẽ thế nào trong những quý cuối năm?

Giá bất động sản sẽ thế nào trong những quý cuối năm?

Giá bất động sản sẽ thế nào trong những quý cuối năm? Theo VNDirect, các chủ đầu tư có thể sẽ gặp thách thức trong việc huy động vốn trong vài quý tới. Do đó, hoạt động bán hàng có thể sẽ được đẩy mạnh trong khi mở rộng quỹ […]