0

Đặt cọc mua chung cư có phải công chứng không?

Đặt cọc mua chung cư có phải công chứng không?-Luật Việt Nam

Đặt cọc mua chung cư có phải công chứng không? Tác giả: Nguyễn Hương Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Thị Hồng Vân Khi mua bán chung cư nói riêng và thực hiện bất kỳ giao dịch nào nói chung, các bên thường thực hiện hợp đồng đặt cọc để tạo niềm […]