0

cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Gia Lai và Nhật Bản

Mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Gia Lai và Nhật Bản

Mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Gia Lai và Nhật Bản   Hội thảo mang lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp Gia Lai nâng cao năng lực và thực hành sản xuất nông nghiệp thông minh, an toàn. Sự kiện “Gặp gỡ Gia Lai – Nhật […]