0

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà đất được thực hiện thế nào?

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà đất được thực hiện thế nào? – Luật Việt Nam

Khi chuyển nhượng nhà đất (mua bán nhà đất) thì các bên phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng. Người dân có thể tự mình thực hiện thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán nhà đất theo quy định dưới đây. Hợp đồng mua bán nhà đất được […]