0

Cảnh Báo Hình Thức Lừa Đảo Bán Đất Pleiku Gia Lai Mới Nhất

Cảnh Báo Hình Thức Lừa Đảo Bán Đất Pleiku Gia Lai Mới Nhất

Không biến động tụt dốc như chứng khoán, tình hình đất đai, đặc biệt là đất Pleiku Gia Lai (khu vực còn đang trong quá trình phát triển) vẫn có những chuyển biến tích cực. Lợi dụng thời cơ ấy, bằng cách “thả con tép, bắt con tôm”, đối tượng lừa […]