0

Bộ Tài chính đề nghị đưa giá đất từng vị trí

Bộ Tài chính đề nghị đưa giá đất từng vị trí, đoạn đường vào Bảng giá đất có hệ số điều chỉnh để chống thất thu thuế

Bộ Tài chính đề nghị đưa giá đất từng vị trí, đoạn đường vào Bảng giá đất có hệ số điều chỉnh để chống thất thu thuế   (Tổ Quốc) – Nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế, Bộ Tài chính đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành […]