0

Bộ Tài chính chỉ đạo xác định sát giá để tính thuế

Giá đất tăng vùn vụt, Bộ Tài chính chỉ đạo xác định sát giá để tính thuế

(Dân trí) – Bộ Tài chính vừa chỉ đạo Tổng cục Thuế tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế. Theo nội dung văn bản gửi Tổng cục Thuế, từ cuối năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc […]