0

Bộ Công an điều tra vi phạm liên quan đến khu đất 852 m2 của Cienco 1 tại Gia Lai

Bộ Công an điều tra vi phạm liên quan đến khu đất 852 m2 của Cienco 1 tại Gia Lai

Bộ Công an điều tra vi phạm liên quan đến khu đất 852 m2 của Cienco 1 tại Gia Lai (GLO)- Theo báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 27-5, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, […]