0

9 trường hợp phải chỉnh lý bản đồ địa chính

9 trường hợp phải chỉnh lý bản đồ địa chính – Luật Việt Nam

9 trường hợp phải chỉnh lý bản đồ địa chính Tác giả: Khắc Niệm Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn   Chỉnh lý bản đồ địa chính là thủ tục do cơ quan quản lý về đất đai thực hiện nhằm giúp cho cơ sở dữ liệu đất đai được […]