0

Hồ sơ làm Sổ đỏ như thế nào mới hợp lệ? – Luật Việt Nam

Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ từ chối hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ nếu không hợp lệ. Vậy, theo quy định của pháp luật đất đai thì hồ sơ làm Sổ đỏ như thế nào là hợp lệ?

Thành phần hồ sơ làm Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

2. Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

3. Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

4. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

Lưu ý: Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai mà nay có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì chỉ phải nộp đơn đề nghị theo Mẫu số 04a/ĐK.

Hồ sơ làm sổ đỏ

 

Hồ sơ làm Sổ đỏ hợp lệ khi đủ giấy tờ (Ảnh minh họa)
 

Hồ sơ làm Sổ đỏ như thế nào là hợp lệ?

Khoản 10 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định: Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận hợp lệ là hồ sơ bảo đảm đầy đủ các nội dung sau:

– Hồ sơ có đủ thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục theo quy định.

– Nội dung kê khai trong các giấy tờ (đối với các giấy tờ phải kê khai) phải đầy đủ theo quy định.

– Nội dung kê khai giữa các giấy tờ phải bảo đảm thống nhất.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ từ chối hồ sơ, cụ thể: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ nếu không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải có văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn người nộp hồ sơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, gửi văn bản kèm theo hồ sơ cho người nộp hoặc chuyển văn bản và hồ sơ đến bộ phận một cửa, UBND cấp xã để trả lại cho người nộp.

Kết luận: Hồ sơ làm Sổ đỏ hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, thông tin trong đơn đề nghị cấp Sổ đỏ phải đầy đủ, thống nhất với thông tin trong giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo Luật Việt Nam

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/ho-so-lam-so-do-nhu-the-nao-moi-hop-le-567-22844-article.html

Chia sẻ tin này cho bạn bè: